Sürdürülebilir Mimari

17 Eylül 2021

Doğal kaynakların hızla tükeniyor olması, insanlık için gittikçe daha büyük bir tehdit oluyor. Mevcut tüketim alışkanlığın doğaya faydalı şekilde doğaya faydalı değişmediği sürece yakın tarihte suya ulaşmanın bile lüks sayılacağı söyleniyor. 

Yapılan araştırmalar, kaynak tüketiminin %50’si ise inşaat sektörü nedeniyle gerçekleştiğini söylüyor.

Sektörde gerçekleştirilen bilinçsiz yapım, kullanım, yıkım dolayısıyla meydana gelen katı, sıvı atıklar ve gaz emisyonları çevreye ciddi zarar veriyor. Bu durum, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, tarım alanlarının kaybına, havai su ve toprak kirliliğine, yeşil alanların yok olmasına ve küresel ısınma gibi doğrudan yaşamı etkiyecek pek çok olumsuzluğa neden oluyor.

Sürdürülebilir mimarlık kavramı; binaların inşasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden çevresel sorunlara kalıcı çözümler üretilmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Enerji kaynaklarının maksimum düzeyde korunması, doğayla uyumlu olarak insan sağlığını ön planda tutan binalar inşa etmek, sürdürülebilir mimarinin temel prensiplerindendir. Sürdürülebilir mimari fikri, ilk çıktığı zamanlarda belki de marjinal bir ekolojik fikir olarak değerlendirilmiş olabilir. Ancak bugün, sürdürülebilir mimari zorunluluk haline gelmiş durumda.

Sürdürülebilir mimarinin istisnasız tüm yapılarda uygulanması; kaynakların hızla tükenmesini engelleyerek insan sağlığı ile uyumlu yerleşim alanlarının oluşmasını sağlayabilir. Bu fikrin dayanağı; sürdürülebilir mimarinin yalnıza uygulama alanını etkilemediği, kısıtlı bir sürede fayda sağlamadığı için gelecek nesiller için kaynakların korunmasını ve bu prensipte inşa edilen yapıların gelecekte de varlığını sürdürebilecek oluşudur.

Sürdürülebilir mimari, çevreye saygılı ve rasyonel yaklaşımlarla gelecek nesillerin yaşamını da düşünen bir prensiptir. Bu doğrultuda yalnızca doğal çevrenin değil, sosyal ve kültürel mirasların korunması, çevre kalitesinin korunarak arttırılması ve dolayısıyla insan sağlığı ve konforunun sağlanması üzerinde de sorumluluğu üzerine almaktadır.

Sürdürülebilir mimarinin temelinde ekolojik dengeye duyarlı, uygulama bölgesinin iklim koşullarını göz önünde bulunduran, yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru şekilde kullanan doğa ve insanla uyumlu bir mimari biçimi olmak vardır. Ancak bilinmelidir ki; sürdürülebilir mimari, şehir yaşantısından uzak bir yaşan sunmayı amaç edinmez. Gelecek nesiller için, geri dönüşümü mümkün kılan malzemelerin kullanımına öncelik veren projelerle modern şehir hayatını teknolojik donanımlarla çevreye duyarlı ve doğa sürdürülebilir bir yaşam sağlam haline getirmeyi amaç edinir.

 

Sürdürülebilir mimari ile ilgili yapılan araştırmalarda sıklıkla görülen bir tanım göze çarpıyor. “İnsanların mekan gereksinmelerini, doğal sistemlerin varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmadan yerine getirmeyi hedefleyen mimari tasarım ve uygulamalardır”. Bu tanımın, sürdürülebilir mimariyi en net şekilde ifade eden tanım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 Mimari tasarımlarda yapıların çevreye uygunluğu ne kadar dikkate alınırsa tasarım o kadar sürdürülebilir olacaktır. Somut veya soyut malzemelerin ideal çerçevede bir araya getirilerek kullanılması mimaride sürdürülebilirliğin ölçütlerinden bir tanesidir.

“Sürdürülebilirlik” kavramının mimari projelerde uygulanması karmaşa yaratıyor olabilir. Ancak bu potansiyel karmaşayı, projenin olumsuz çevresel etkilerini, enerji tüketimini ve insan kaynağı kullanımının en aza indirmeyi hedeflemek ve insan sağlığını ve konforunu öncelikli alan tasarımlar oluşturmak giderecektir.

Eber Mimarlık olarak, kurulduğumuz günden bugüne odağımıza her zaman doğayı ve insanı koyduk. Mükemmeliyetçi tasarım anlayışımız doğaya ve insana saygıyı öncelikli kılmakta. Yaşayan ve yaşanabilir sağlık yapıları inşa ederken sağlamaya çalıştığımız en önemli şey; sağlık yapılarının sürdürülebilir nitelikte olmasıdır. 26 yıllık tecrübemizi, doğaya ve insana değer katan yapılar sayesinde farkındalık yaratmak için kullanmakta ve sürdürülebilir mimarinin konseptlerimizin en önemli kriterlerinden biri olduğunun farkındalığıyla projelerimizi yürütmekteyiz.

Çünkü bu mükemmeliyetçi sürdürülebilir mimari size değer!