UYGULAMA DANIŞMANLIĞI HİZMETİ İZMİR

Tasarımı tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı’ndan ön izni alınmış olan mimari uygulama projesine göre; Sağlık Bakanlığı ve belediye mevzuatına uygun betonarme, elektrik, mekanik, medikal gaz, harita, jeolojik etüt, geoteknik, pnömatik sistem projelerini hazırlatıp yapı ruhsatı alıyoruz. Sonrasında tüm bu projelere ait keşif analizleri hazırlayarak teknik şartnameler oluşturuyoruz. Devamında ise uygulama aşamasına yönelik taşeron tespiti için piyasa fiyat araştırması yapıyor ve iş takvimi planlayarak Mimari uygulama projelerinin, diğer disiplinler ile koordinasyonları sağlanarak kalite standartlarına uygun şekilde organizasyonunu yapıyoruz. Binanın kaba ve ince inşaat işlerinin tamamını Sağlık Bakanlığı’ndan faaliyet izin belgesi alınana dek anahtar teslimine kadar olan bu süreci kusursuz hizmet anlayışımız ile sürdürüyoruz.