MİMARİ TASARIM VE PROJE HİZMETİ İZMİR

Tapusu ve imar durumu belli olan arsalarda inşa edilmek istenilen sağlık binaları için Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre ön izin alınabilmesi için belirlenmiş mekanların içine yerleşebileceği doğrultuda imar mevzuatınca bize verilmiş olan emsal hesaplarını yapıp; bu alanın yeterli olup olmadığını leke çalışmaları ile tespit ediyoruz. Devamında mimari projenizi hazırladıktan sonra Belediye ön oluruna sunuyor; Sağlık Bakanlığı’nın ön izin başvurusu için gerekli olan ve mevzuatında çok net belirtilen belgeleri de tamamlayıp Sağlık Bakanlığı’na ön izin onayı için başvuruda bulunuyoruz. Bu süreci 24 yıllık tecrübemizin getirdiği bilinçle kusursuz bir şekilde yönetiyoruz.

Yukarıda tanımladığımız proje hizmetlerimiz kapsamında uygulama başlıklarımız:

  • Avan Proje
  • Kesin Proje
  • Uygulama Projeleri
  • Yangın Projeleri
  • Dış Cephe Tasarım ve Projesi
  • Keşif ve Metraj Analizleri