Sağlık Binalarında Kalite Kavramı

15 Kasım 2021

Sağlık alanında tedavi ve bakım amacıyla hizmet veren mekanlar için en uygun mimari detay ilkelerini çözüm ortakları ile buluşturan Eber Mimarlık olarak bu hafta sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için hastane binalarında kalite kavramı ve önemini ele alıyoruz.

Sağlık binaları tasarımında temel hedef, yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Bu bağlamda yaşam kalitesinin mimari açıdan da sürdürülebilir ve sistemli olması bu iki parametre arasındaki ilişkiyi orantılı şekilde etkilemektedir. Sağlık binalarında öncelikle sağlık binalarının kalite ölçümü ve akreditasyonu sağlanmalıdır. Hasta odaklı sağlık binaları kriterlerinin akreditasyon standartlarına gerektiği ölçüde dahil olması gerekliliği kendini belli etmektedir. Kalite kavramının sürekli kendini yenilemesi ve toplumun gereksinimlerine yanıt vererek gelişmesinin yolu, bu kavram aracılığıyla ortaya çıkacak zorunlulukların ve bunların ne derece uygulanabildiğinin sıkı şekilde takip edilebilmesinden ve ölçülebilmesinden geçmektedir.

Sağlık binalarında ele alınan ölçütler mekan standartları ve teknik detaylara ek olarak çevresel standartlar ile kalite unsurlarını da kapsamaktadır. Bu noktada son yıllarda önem kazanan «hastane akreditasyonu» kavramı, sağlık kuruluşlarının bakım ve yönetim kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir standartlar serisinin değerlendirilmesi sürecini karşılamaktadır. Akreditasyon süreci sağlık hizmetleri organizasyonlarının bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış standartlar listesinin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülmelidir.

Sağlık binaları, hasta-merkezli bir anlayışla, yaşam ve bakım kalitesini yükseltmeli, hasta sağlığını doğrudan ve olumlu etkileyecek çözümler sunmalı ve kabul görmüş akreditasyon standartlarına uygunluğuyla güvenilir olmalıdır. Sağlık binaları tasarımında kalite kavramı söz konusu olduğunda alt başlıklar olarak yönetsel kalite, hasta bakım kalitesi, bina kalitesi ve teknik kalite gibi birden fazla etken fonksiyonel olarak kalite standartları çerçevesinde değerlendirmeye etki etmektedir.

Bu kalite parametrelerinin karşılıklı etkileşimi göz önüne alındığında mekansal, estetik, sosyal kalite parametreleri ile hasta ve sağlık personelinin konforu da iyileştiren sağlık binaları tasarımına etki etmektedir. Bu yönden hastane içi idarenin altyapısını irdeleyen yönetsel kalite kavramı hastane içi organizasyonel kalite, politika-prosedür kalitesi ve personel kalitesini kapsaması nedeniyle oldukça önemlidir. Ayrıca hastane içi hasta bakım kalitesinin de hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gözetim ve yaklaşımın yanı sıra yaşam kalitelerini iyileştirici kaynakların daha etkin kullanımını sağlanmalıdır. Son olarak sağlık ve güvenlik alanlarının teknik kalitesi de kurumun, hastalar, ziyaretçiler ve personel için olası riskleri engelleyici yönüyle güvenli bir fiziksel ortam yaratması bağlamında hastane içi refahı etkileyen kalite standartları açısından önem teşkil etmektedir.